joi, 8 octombrie 2009

In atenţia concurenţilor la FOTOMARATON 2009Desfăşurarea Fotomaratonului

Concurenţii se vor prezenta sâmbătă, 10 octombrie 2009, la ora 08.00, la Centrul Cultural Francez Iaşi cu actul de identitate, legitimaţia de concurs (sau e-mail-ul de confirmare) şi cu echipamentul foto propriu: aparat foto, card sau film (trepiedul este opţional). Concurenţii înscrişi electronic îşi vor primi legitimaţiile la ora 08.00, pe baza e-mail-ului de confirmare. Toate legitimaţiile de concurs vor fi bifate la înmânarea temelor.

Concurenţii care participa cu aparat foto clasic vor veni cu o peliculă foto sigilata, iar cei care participa cu aparat foto digital cu un card de memorie gol. Este strict interzis să se utilizeze o altă peliculă decât cea vizată de către organizatori, la plecarea în competiţie.

Concurenţii au obligaţia să-şi seteze din meniul aparatelor foto o calitate maximă a imaginii în vederea listării pe hârtie pentru expoziţie (minim 1.600 pixeli latura mică, la 300 dpi).

Toţi concurenţii vor primi câte un semn distinctiv (şapcă), pentru identificarea în traseu a participanţilor la cursa foto.

Startul va fi dat la ora 09.00 dimineaţa, cu primele 6 teme.

Până la ora 15.00, concurenţii au obligaţia de a reveni la „punctul de control" (CCF) pentru a bifa legitimaţia de concurs şi a primi următoarele 6 teme.

Temele trebuie tratate în ordinea în care sunt primite. Concurenţii care nu respectă ordinea în prezentarea temelor pot fi descalificaţi. Pentru fiecare temă, concurenţii trebuie să realizeze o singură fotografie; participanţii care nu realizează toate fotografiile corespunzătoare celor 12 teme nu vor putea concura pentru marele premiu.

Nu este posibilă înscrierea în ziua concursului şi nici participarea pe parcurs: toţi participanţii trebuie să se prezinte pentru start, sâmbătă 10 octombrie 2009, la ora 08.00 (dimineaţa) pentru a putea concura.

Între orele 21.00 şi 21.30, participanţii vor depune filmele şi vor descărca fotografiile de pe card-uri la „punctul de control", la Centrul Cultural Francez. Organizatorii vor developa filmele şi vor imprima fotografiile premiate.

Participanţii îşi pot recupera filmele foto la încheierea concursului (după 4 decembrie 2009). Nici o peliculă sau card nu vor fi păstrate de către organizatori la sfârşitul ultimei etape a Fotomaratonului.

Specificaţii tehnice

• Pentru fotografia clasică, este strict interzisă utilizarea altui film decât cel înregistrat la plecarea în cursa foto.

• La sfârşitul concursului fiecare participant va preda filmele organizatorului, care le va developa şi va scoate tirajul foto. Nici un film nu va fi preluat de către organizator după încheierea maratonului (sâmbătă, 10 octombrie 2009, ora 21.30).

• Pentru fotografia digitală, concurenţii se vor prezenta la start cu un card foto gol, setat pentru data şi ora concursului.

• Fotografiile digitale trebuie să fie prezentate strict în ordinea temelor de concurs, câte un singur cadru la fiecare temă.

• Descărcarea fotografiilor se va face la sediul CCF de către organizatori la terminarea cursei foto între orele 21.00 şi 22.00. Fotografiile vor fi salvate în foldere personalizate cu numărul de concurs al fiecărui participant.

Responsabilităţile participanţilor şi ale organizatorului

Pentru fotografierea persoanelor, participanţii trebuie să se asigure că au acceptul acestora. Organizatorul îşi declină orice implicare juridică ce ţine de desfăşurarea individuală a Fotomaratonului. Organizatorul nu este responsabil de acţiunile participanţilor, care ar putea contraveni ordinii publice. Centrul Cultural Francez din Iaşi îşi rezervă dreptul de a anula Fotomaratonul '09, în caz de forţă majoră.

Filmarea, proiectarea unui suport filmat

Organizatorii anunţa participanţii că este posibil ca aceştia să fie filmaţi sau fotografiaţi pe durata celor 12 ore de concurs, în vederea realizării unui reportaj despre Fotomaratonul '09.

Înscriindu-se la concurs, participantul acceptă ca imaginea sa să fie eventual reprodusă şi difuzată.

Articolele 7, 8, 9, 10 din Regulamentul concursului în 2009