sâmbătă, 19 iulie 2008

Fotografii de Viorel CĂLINESCU

1. Fără titlu


2. Fără titlu


[Fără comentarii.]
Viorel CĂLINESCU


Probabil v-au rămas câteva fotografii de la tema lunii aprilie ;-). Ambele imagini sunt cuminţi.
Primul fluture îmi place mai mult, dar aş fi preferat o altă încadrare, cu mai puţin spaţiu în stânga şi deasupra dar mai mult dedesubt. Lumina este cam plată, cu exces de cyan.
Dan MITITELU


Aceste imagini brute au potenţial artistic. Pentru ca astfel de imagini "cuminţi" să vorbească mai mult este necesară o intervenţie ceva mai serioasă in Photoshop. Dacă se setează Adobe bridge să deschidă camera raw şi jpg sau tif se pot face adevărate minuni şi cu lumina şi cu culorile. Şi încă o recomandare: căutaţi plug-inul pentru Photoshop Viveza de la Nik software.
Mihai CANTEA

Fotografie de Paula MAGDICI

Fotografia se numeşte "patru" şi am folosit simbolistica acestui număr pentru concept.
Paula MAGDICI


Compoziţional imaginea stă binişor. Ideatic, mai puţin. Patru colţuri, cifra patru cât o coală A4, patru puncte cardinale, patru braţe ale Crucii, patru litere ale Numelui Divin. Yang şi Yin ce caută acolo şi unde sunt cele patru elemente: pământ, apă, aer, foc?
Dan MITITELU


Doresc din suflet să nu vă dezamăgesc. Dar nu cred că aţi trimis o fotografie ci... reproducerea unei lucrări de artă plastică, mai exact grafică, probabil a unor obiecte tridimensionale. Cred că fotografia este altceva. Tema noastră nu este natura statică, unde prin efort aş crede că ar putea fi încadrată imaginea dv. Natura statică şi în arta plastică şi în arta fotografică este altceva. Îmi pare rău că vă dezamăgesc dar nu găsesc legături similare nici în fotografia postmodernistă sau alt curent consacrat în istoria artei fotografice.
Cu sinceră simpatie,
Mihai CANTEA