miercuri, 23 aprilie 2008

NATURA


Vom începe prin a extrage cîteva posibile definiţii şi vom încerca să delimităm genul de fotografii care sînt aşteptate în cadrul acestei teme.

Natura, în file de dictionar:

Dicţionar Enciclopedic
Editura Cartier, 2004
Lumea materială; univers; totalitatea fiinţelor şi a lucrurilor din univers;
lumea fizică înconjurătoare, cuprinzînd vegetaţia, formele de relief, clima.

Dictionarul Larousse, 2006

1. Ansamblu de fiinte si de lucruri care constituie universul, lumea fizica ; realitatea. Ex. : minunile naturii. 2. Ansamblul lumii fizice, considerate în afara omului. 3. Ansamblul , partea din lumea fizica netransformata deloc de om. Ex : A merge in natura, intr-un loc îndepartat, netransformat de activitatile umane. 5. (arta) Modelul real pe care artistul îl are sub ochi: ansamblul de fiinte si lucruri din mediul real. Ex. : A picta dupa natura. Natura moarta,pict., reprezentarea diferitelor obiecte (fructe, flori, alimente, vînat)

Întrucît orice studiu sau orice afirmaţie a noastră despre tema naturii în fotografie riscă să devină o amplă disertaţie teoretică fără o aplicare practică sau pragmatică vom încerca să ne limităm, cu riscurile de rigoare, la a afirma că în fotografie ar trebui să surprindem numai ceea ce este viaţă independentă de intervenţia umanului sub orice aspect teoretic sau practic. Într-un fel sau altul vom ajunge să ne mulţumim cu imagini a ceea ce ne înconjoară şi din care să nu observăm că natura umană a intervenit in vre-un fel oarecare.
Cu alte cuvinte ajungem să surprindem peisajul natural în care să nu se vadă, să nu se sugereze că acolo omul a avut o acţiune de ajustare, de modelare, de construcţie specifică.

Tema următoare numită PEISAJUL în fotografie ne va permite să facem referire şi la peisajul construit, peisajul ca expresie a voinţei omului, şi astfel vom putea vorbi chiar de peisajul urban, peisajul rural etc.

Se recomandă şi următoarele linkuri:
http://dictionare.edu.ro/search.php?cuv=natura
http://www.photographie-nature.fr/index.htm
http://www.alainbriot.com/

MACROFOTOGRAFIA


Se impune o precizare: nu putem vorbi despre macrofotografie fără a aminti că acest domeniu al fotografiei este de discutat inseparabil de fotografia de la mică distanţă şi microfotografia.
Chiar dacă într-un recent articol citit în revista electronică a site-ului Fotomagazin se face afirmaţia că definirea domeniului este de dată relativ recentă pot afirma că definirea acestui domeniu tehnic al fotografiei este făcut de foarte mulţi ani, chiar în ţara noastră, fiind publicată o carte în colecţia Foto-film a editurii Tehnice, în 1969, intitulată Fotografia la mică distanţă şi macrofotografia, sub semnătura lui Şerban Boicescu.
Din introducerea la această carte voi relua 3 definiţii care sînt şi astăzi corecte chiar dacă tehnologiile au evoluat foarte mult.
1. Fotografia la mică distanţă este tehnica de fotografiere a obiectelor mici, cuprinsă în limitele raporturilor de mărire 1:25 pînă la aproape raportul 1:1, faţă de mărimea naturală a subiectului.
2. Macrofotografierea, fără a avea o fundamentare etimologică, are menirea de a sugera fotografierea mare, care poate reda subiectele mici şi foarte mici, în raporturi mai mari sau cel puţin egale cu mărimea naturală. Raporturile de redare variază în limitele 1:1 pînă aproape de 100:1, în funcţie de mărimea subiectului, grosimea lui şi optica folosită.
3. Microfotografierea este tehnica de fotografiere a obiectelor foarte mici, majoritatea invizibile pentru ochiul omenesc.
Fotografia la mică distanţă şi macrofotografia realizîndu-se, în principiu, cu aceleaşi indicaţii, aparate şi dispozitive auxiliare face obiectul temei noastre.
Pentru aparatele clasice, dar şi pentru aparatele digitale din gama aparatelor cu obiective interschimbabile este nevoie să avem la dispoziţie dispozitive precum: lentile care se fixează în faţa obiectivului, inele, tuburi şi burdufuri pentru montarea obiectivului la distanţă de corpul aparatului de fotografiat.
Aparatele de fotografiat digitale compacte pot fi setate pe o funcţie macro, practic întîlnită la toate mărcile de aparate, sau pe o funcţie de supermacro, întîlnită tot mai frecvent.
În prezentarea noastră şi pe parcursul lunii următoare vom discuta despre tehnica fotografierii la distanţă mică şi macrofotografierea, vă voi oferi informaţii tehnice punctuale legate direct de aparatul din dotarea fiecăruia şi nu vom uita să facem referire la veleităţile artistice ale acestui gen de fotografie care ne poate introduce într-o lume aproape necunoscută şi fascinantă.

INVITAŢIE la SESIUNEA din aprilie

Va invitam sa paticipati sâmbătă, 26 aprilie, de la ora 10,oo, în sala "B. Fondane" a Centrului Cultural Francez la a patra sesiune a atelierului de fotografie. Tema de lucru: Fotografia de NATURĂ şi MACROFOTOGRAFIA.

Expunerea generala si didactica va fi susţinuta de catre invitatul atelierului, Mihai CANTEA, care va prezenta, totodata, din creaţia proprie, diaporama "Floarea pădurii". Accesul cursantilor este rezervat (32 de locuri), iar participarea libera se va face in limita celor treizeci de locuri disponibile, preferential pentru participantii de la sesiunile precedente.

Fotografie de Magda POPA

Două generaţii

Bunica si nepotul. Bunica, tragând cu coada ochiului la nepot, mândra c-"a ajuns s-o vada si pe asta"... Cu ocazia unei zile de nastere in familie (Pascani, 13 ? aprilie, 2008)

Incadrare: poti reduce câmpul din dreapta imaginii, pentru echilibrare. La o astfel de fotografiere, se inchide diafragma cu două sau trei trepte, în aşa fel încât şi bunica să se afle în zona de claritate!...

Fotografie de LAVANA

Cine eşti?...

"Prima duminica la iarbă verde ne-a adus un nou membru pus pe joaca, în familie... UN POM!"

Interesantă şi sensibilă abordare. Duce mai mult spre eseu, spre poezie!... La incadrare, se poate renunta la un centimetru din stânga imaginii, pentru a o echilibra şi, la editare se adauga rosu. La imaginile în care culoarea verde predomină, roşul este deficitar!...