marți, 19 februarie 2008

Fotografie de Roxana MIRCEA

I'm watching you - imaginea originală

I'm watching you - imaginea prelucrată

O imagine foarte frumoasă. Roxana şi-a improvizat un studiou acasă, cu un cearşaf drept fundal şi a "comis-o"!... Expresia puştiului cu ochii "conturaţi" este adorabilă. Pentru a o accentua, i-am mai înnegrit şi podul palmelor...
Re-cadrare, claritate, virare în sepia, reducere zgomot de imagine, strălucire, contrast!...

Fotografie de Alexandra CORNEANU

"Cold as ice"

O imagine interesantă, la care nu am făcut altceva decât să o virez în sepia...

Fotografie de Ady GÂRNEAŢĂ

Fişierul original

Imaginea trimisă de Ady

Imaginea prelucrată

De văzut ceva, Ady a văzut. Numai că nu complet. Faptul că a tăiat din buzele fetei este o greşeală. La fel şi tăietura din nas. Imaginea este un "joc" de diagonale: ochii şi buzele, în antiteză cu dungile îmbinărilor grinzilor de lemn. La fel şi cu împletitura "funiei" de de-asupra. Linia nasului taie şi ea aceste diagonale!...
Re-cadrare, claritate, culoare, reducere zgomot de imagine, saturaţie pe culoarea roşu (pentru a accentua buzele), strălucire, contrast!...

Fotografii de Roxana MIRCEA

O imagine care ţine mai mult de reportaj decât de portret. De remarcat "bastoanele" celor din prim plan. Fiecare sprijină câte ceva: femeia în vârstă-bătrâneţea, fata din spatele ei-?... Perechea din planul apropiat este foarte bine completată de aceea din planul îndepărtat. Şi afară ninge!...
În afară de strălucire şi contrast nu am intervenit cu nimic altceva la această imagine...


Veteran pierdut - imaginea originală

Veteran piardut - imaginea prelucrată

Un veteran de război, odihnindu-şi bătrâneţea pe banca din faţa casei. Câte poveşti se pot "închipui" privind această imagine!...
Re-cadrare, transformare în alb-negru şi virare în sepia, claritate, strălucire, contrast!...

Fotografie de Ioana LEAHU

Maestrul - imaginea originală

Maestrul - imaginea prelucrată

Un prim plan foarte interesant al Profesorului Ioan Matei Agapi. Are câte puţin din tot ceea ce trebuie pentru ca un portret să fie reuşit...
O mică re-cadrare, eliminat cu ajutorul "clonei" elementele disturbatoare din partea stânga sus a imaginii, transformarea ei în alb-negru şi virarea în sepia, claritate, reducere zgomot de imagine, strălucire, contrast!...

Fotografie de Bogdan HUNEA

Imaginea originală de la care a pornit Bogdan

Prelucrarea făcută de acesta

Cadrare 1

Cadrare 2

Pornind de la o imagine aparent banală, Bogdan a reuşit, prin metoda "Dragan" să-i dea dramatism, să o schimbe total!... Din dialogul avut cu dânsul, mi-a explicat că a vrut să arate "îmbătrânirea prematură a copilului străzii, pus să cerşească zi de zi de către părinţi, şi să-i pună în evidenţă pistruii de pe faţă". Ceea ce a şi reuşit. În amândouă demersurile sale!...
Am făcut două re-cadrări, neumblând cu nimic altceva la imaginea trimisă:
În prima re-cadrare, de văzut "dialogul" dintre copil şi trecătorii aflaţi în afara şarfului din fundal şi jocul de linii trasat de către bordura din spatele copilului, linia de demarcare a mijlocului şoselei şi bordura trotuarului din planul îndepărtat... Ca şi "dialogul" dintre copac şi stâlpul din stânga-fundal!...
În cea de a doua variantă am preferat un cadru foarte strâns, care lasă copilul în prim plan, singurul element care distrage atenţia de la subiect fiind personajul neclar din partea dreapta sus!...

Fotografii de Cristian POPESCU

Peştişorul de aur - imaginea originală

Peştişorul de aur - imaginea prelucrată

O imagine făcută în piaţa de animale. De după un acvariu, copilul priveşte la peşti. Care oare o fi Peştişorul de aur?...
Faţă de imaginea originală, am făcut o mică re-cadrare, claritate, culoare, saturare pe culorile roşu, galben, verde şi albastru, reducere zgomot de imagine, strălucire, contrast!...


Dialog - imaginea prelucrată

În aceeaşi piaţă de animale, un dialog înfiripat între copil şi un papagal... Din ce se vede în imagine, se pare că pasărea "conduce" conversaţia!...
Imaginea originală a avut aceeaşi densitate şi culoare ca aceea de la "Peştişorul de aur"... O mică re-cadrare, culoare, saturaţie pe culorile roşu, galben, verde şi albastru, reducere zgomot de imagine, claritate, strălucire, contrast!...

Fotografie de Marius BUTUC

Imaginea originală

Imaginea prelucrată

O posibilă poveste de dragoste. Ea având capul aşezat pe umărul lui, un El abia zărit, ca o părere!...
Faţă de imaginea originală am făcut o mică re-cadrare, am transformat imaginea din color în alb-negru, am retuşat câteva mici defecte ale pielii de pe faţa fetei şi două dungi de de-asupra capului ei, virare în sepia, claritate, strălucire, contrast!...