miercuri, 23 aprilie 2008

NATURA


Vom începe prin a extrage cîteva posibile definiţii şi vom încerca să delimităm genul de fotografii care sînt aşteptate în cadrul acestei teme.

Natura, în file de dictionar:

Dicţionar Enciclopedic
Editura Cartier, 2004
Lumea materială; univers; totalitatea fiinţelor şi a lucrurilor din univers;
lumea fizică înconjurătoare, cuprinzînd vegetaţia, formele de relief, clima.

Dictionarul Larousse, 2006

1. Ansamblu de fiinte si de lucruri care constituie universul, lumea fizica ; realitatea. Ex. : minunile naturii. 2. Ansamblul lumii fizice, considerate în afara omului. 3. Ansamblul , partea din lumea fizica netransformata deloc de om. Ex : A merge in natura, intr-un loc îndepartat, netransformat de activitatile umane. 5. (arta) Modelul real pe care artistul îl are sub ochi: ansamblul de fiinte si lucruri din mediul real. Ex. : A picta dupa natura. Natura moarta,pict., reprezentarea diferitelor obiecte (fructe, flori, alimente, vînat)

Întrucît orice studiu sau orice afirmaţie a noastră despre tema naturii în fotografie riscă să devină o amplă disertaţie teoretică fără o aplicare practică sau pragmatică vom încerca să ne limităm, cu riscurile de rigoare, la a afirma că în fotografie ar trebui să surprindem numai ceea ce este viaţă independentă de intervenţia umanului sub orice aspect teoretic sau practic. Într-un fel sau altul vom ajunge să ne mulţumim cu imagini a ceea ce ne înconjoară şi din care să nu observăm că natura umană a intervenit in vre-un fel oarecare.
Cu alte cuvinte ajungem să surprindem peisajul natural în care să nu se vadă, să nu se sugereze că acolo omul a avut o acţiune de ajustare, de modelare, de construcţie specifică.

Tema următoare numită PEISAJUL în fotografie ne va permite să facem referire şi la peisajul construit, peisajul ca expresie a voinţei omului, şi astfel vom putea vorbi chiar de peisajul urban, peisajul rural etc.

Se recomandă şi următoarele linkuri:
http://dictionare.edu.ro/search.php?cuv=natura
http://www.photographie-nature.fr/index.htm
http://www.alainbriot.com/