miercuri, 23 aprilie 2008

MACROFOTOGRAFIA


Se impune o precizare: nu putem vorbi despre macrofotografie fără a aminti că acest domeniu al fotografiei este de discutat inseparabil de fotografia de la mică distanţă şi microfotografia.
Chiar dacă într-un recent articol citit în revista electronică a site-ului Fotomagazin se face afirmaţia că definirea domeniului este de dată relativ recentă pot afirma că definirea acestui domeniu tehnic al fotografiei este făcut de foarte mulţi ani, chiar în ţara noastră, fiind publicată o carte în colecţia Foto-film a editurii Tehnice, în 1969, intitulată Fotografia la mică distanţă şi macrofotografia, sub semnătura lui Şerban Boicescu.
Din introducerea la această carte voi relua 3 definiţii care sînt şi astăzi corecte chiar dacă tehnologiile au evoluat foarte mult.
1. Fotografia la mică distanţă este tehnica de fotografiere a obiectelor mici, cuprinsă în limitele raporturilor de mărire 1:25 pînă la aproape raportul 1:1, faţă de mărimea naturală a subiectului.
2. Macrofotografierea, fără a avea o fundamentare etimologică, are menirea de a sugera fotografierea mare, care poate reda subiectele mici şi foarte mici, în raporturi mai mari sau cel puţin egale cu mărimea naturală. Raporturile de redare variază în limitele 1:1 pînă aproape de 100:1, în funcţie de mărimea subiectului, grosimea lui şi optica folosită.
3. Microfotografierea este tehnica de fotografiere a obiectelor foarte mici, majoritatea invizibile pentru ochiul omenesc.
Fotografia la mică distanţă şi macrofotografia realizîndu-se, în principiu, cu aceleaşi indicaţii, aparate şi dispozitive auxiliare face obiectul temei noastre.
Pentru aparatele clasice, dar şi pentru aparatele digitale din gama aparatelor cu obiective interschimbabile este nevoie să avem la dispoziţie dispozitive precum: lentile care se fixează în faţa obiectivului, inele, tuburi şi burdufuri pentru montarea obiectivului la distanţă de corpul aparatului de fotografiat.
Aparatele de fotografiat digitale compacte pot fi setate pe o funcţie macro, practic întîlnită la toate mărcile de aparate, sau pe o funcţie de supermacro, întîlnită tot mai frecvent.
În prezentarea noastră şi pe parcursul lunii următoare vom discuta despre tehnica fotografierii la distanţă mică şi macrofotografierea, vă voi oferi informaţii tehnice punctuale legate direct de aparatul din dotarea fiecăruia şi nu vom uita să facem referire la veleităţile artistice ale acestui gen de fotografie care ne poate introduce într-o lume aproape necunoscută şi fascinantă.